ID

Ivan Dorovský

Z literárně uměleckého hlediska je to účelové svědectví o konkrétní a velice složité době. Má dost zdařilou strukturu, zdařilé dialogy a čtivý obsah. Ovšem jenom pro ty, kteří tu dobu zažili, znají politiku řeckých nacionalistů a všechny okolnosti a události, které se odehrály v těch letech a desetiletích.

S koncem 19. století končí v českých zemích tzv. zlatý věk všeobecných kalendářů. Kalendáře však dosud neztratily svou funkci u příslušníků českých (ale také slovenských a jiných) národnostních menšin v zahraničí. Informují je o všestranném prospívání jejich „staré vlasti“ a udržují a upevňují v nich národní povědomí. K takovým kalendářům můžeme zařadit také Český lidový kalendář 2012.

Poličova sbírka se skládá ze dvou částí: Poušť a Voda. Podle autorových slov verše vznikly v roce 2004 „v oáze Siwa na okraji libyjské pouště“. Autor koncipoval sbírku formálně tak, jak on a jeho milá sedm dní a sedm nocí „naslouchali pouštním dnům a nocím“. V Poličových verších se odrážejí čiré vody Mediteránu, v němž se mísí, prolínají a kříží filozofické systémy, mýty, legendy i všechna tři velká monoteistická náboženství – judaismus, křesťanství, islám.

Slovinský básník Srečko Kosovel (1904–1926) patří k těm literárním tvůrcům, kteří výrazně zazářili na literárním nebi a během svého krátkého života vytvořili nejednou dílo vysokých uměleckých hodnot. Autor se Kosovelovým dílem zabývá téměř tři desetiletí. V mnoha analytických studiích a statích se pokusil zmapovat básníkovo dílo a zařadit je do širšího slovinského i evropského literárního a kulturního kontextu. Přitom je monografie koncipovaná jako život a dílo.

V románu Tesla, portrét mezi maskami srbský prozaik a americký vysokoškolský pedagog Vladimir Pištalo v podstatě důsledně chronologicky sleduje životní dráhu Nikoly Tesly od jeho narození až do smrti. Román je podle některých teoretiků (Lucien Goldman) „historií hledání autentických hodnot“ a jeho forma se může jevit jako „transpozice každodenního života“.