KB

Kristina Beranová

Příběh židovské rodiny Moskatů se odehrává ve Varšavě od počátku 19. století do roku 1939 a odráží nelehké postavení Židů v Polsku, kdy Židé stále doufají, že je ostatní národy přijmou mezi sebe a budou s nimi jednat jako rovní s rovnými. Zjišťují však, že jejich utrpení nekončí.

První zmínky o evropském chasidismu pocházejí z Německa, kde se ve 12. - 13. století toto mystické hnutí zbožných rozšířilo. V jeho čele stál Jehuda Chasid, autor spisu Sefer chasidim (Kniha zbožných). Název hnutí je odvozen od slova chasid - zbožný. Chasidismus byl založen na niterné zbožnosti, radosti, mystice a pietismu.