PK

Petr Kovařík

Jeden z nejčtenějších a zároveň i nejzakazovanějších spisovatelů Jaroslav Foglar (1907–1999) ještě za svého života po delším jednání věnoval celý svůj osobní literární fond Památníku národního písemnictví. Z tohoto fondu připravili pracovníci Literárního archivu PNP Petr Kotyk a Dorota Lábusová reprezentativní publikaci, která Foglara představuje jako kronikáře pražského skautského oddílu Dvojka, který spisovatel zároveň od roku 1926 po více než půlstoletí vedl.