JG

Jitka Gabašová

Brecht v Divadle v Dlouhé – představení, v němž se mají i diváci na povel smát. Nabízí hudbu, tanec, obscénnost i mudrování: kabaret jako zrcadlo nastavené krutosti dějin. Brechtova próza vznikla v letech 1940 a 1941 za jeho pobytu ve Finsku. Co si z ní odneseme dnes?

V dramatizaci románu I. A. Gončarova, jak ji v pražském Divadle v Dlouhé pojali Hana Burešová a Štěpán Otčenášek, sledujeme známý příběh z pohledu člověka žijícího v 21. století, který může být z rychlého tempa života unaven a někdy tajně zatouží stát se Oblomovem.

Románový hrdina Švejk lákal od už od svého vzniku k dalšímu uměleckému zpracování – ať už to byly filmové adaptace, nebo ilustrace Josefa Lady. V minulosti se Švejk mnohokrát objevil i na jevištích. Mezi inscenace, které zvolily neobvyklý inscenační klíč, patří čerstvý pokus o dramatizaci: Mein Švejk J. A. Pitínského.

Spisovatel Ian Mc Ewan se v novele Betonová zahrada zabývá dráždivým tématem nechtěně nabyté svobody čtyř sourozenců, která s sebou nese jak uvolnění všech dosud utajovaných choutek, abnormálností až perverzit, tak i úzkost či touhu po matčině náruči. Děti se spontánně rozhodnou zatajit smrt rodičů: chvíli si situaci užívají, někdy jsou nervózní a bezradné, jindy se snaží vše řešit racionálně. Divadelní adaptace zdařile vystihuje zvláštní atmosféru příběhu, má ovšem i svá negativa.

Záměr ztvárnit několik variant nezdařených pokusů o bližší kontakt vede v inscenaci dramatu A. Hillingové Spolu/Sami, složeného ze tří zcela odlišných, avšak mrazivě podobných mikropříběhů, k symbolickému odcizení scény a publika. O to víc vyniká, jak často jsme svědky podobných osudů a jak se pravidelně tváříme, že se nás netýkají.

Velvet Havel, hra, která se hraje už devatenáct měsíců, poslední dobou však s jednou významnou personální změnou, zcela respektuje novou poetiku Divadla Na zábradlí – nápaditou výtvarnou stylizaci, specifický rytmus a významné postavení hudby v celém vyprávění, tentokrát vpravdě kabaretním.

V současné době si pedagogové stále častěji kladou otázku: Jak změnit přístup k žákům a studentům, jak docílit toho, aby výuka ve škole byla zajímavější a atraktivnější?