LH

Lada Halounová

Poprask okolo vydání posledního románu Jana Němce Možnosti milostného románu odhalil chybějící teoretické nástroje interpretace pro tento v našem prostředí nový typ literatury. Skandinávští recenzenti a literární teoretici mají první rozpaky dávno za sebou a za již více než deset let, poté co tamní kulturní scénu zavalil Karl Ove Knausgård svou hexalogií Můj boj, tam vyšla na toto téma řada zajímavých studií. Některé z literárněvědných prací vydaných na Severu by stály za pozornost.

Jedna z nejvýznamnějších dramatiček Astrid Saalbachová, jejíž hry se uvádějí i u nás, navštívila Prahu v rámci festivalu Dny Severu. Ačkoliv byl tématem festivalu humor, otázka současné podoby divadla v Dánsku příliš veselá není. O to je ovšem skandálnější. Alespoň to plyne z rozhovoru.