KD

Kateřina Dosoudilová

Portugalskou Saramagovu cenu letos získal angolský spisovatel Ondjaki za román Os Transparentes. Stylisticky pozoruhodné dílo představuje život v bleskově se rozvíjejícím městě třetího světa. Obraz angolské společnosti vykresluje na pozadí příběhu obyvatel jedné téměř (ne)obyvatelné budovy v Luandě.