RF

Radka Fialová

Jako druhý svazek Byzantské knihovny, která chce navázat na přerušenou tradici překládání byzantské literatury do češtiny, vyšla na sklonku minulého roku v edici Pro Oriente kniha nazvaná Ať múzy promluví s podtitulem Tři byzantská kvazidramata.