EU

Eva Urbanová

Povídky ve sbírce spojuje, jak název napovídá, incident. Tím ovšem může být z určitého úhlu pohledu cokoli. A ještě jeden jednotící prvek tu je: parodie, aluze, persifláž. I když nám nemusí být autorova distance od textu po chuti – místy to vypadá, jako by si utahoval i sám ze sebe –, máme před sebou nápaditý a vtipný text.

Macsovszky od počiatku svojej tvorby programovo ignoruje tradičné postupy poézie, výstavby básnického textu. V prípade najnovšej zbierky Santa Panica (2014) môžeme slovo „programovo“ použiť doslovne, pretože autor postupuje pri tvorbe textu podobne ako program.

Zatiaľ poslednú zbierku Vie, čo urobí (2013) vydala Katarína Kucbelová po piatich rokoch. Časový odstup priniesol nielen zmenu témy, ale aj značný posun v poetike autorky. Zo stručnosti výrazu, príznačného pre jej tvorbu, sa dostávame k vete, významovo zaťaženej, expresívnej – „Vie, čo urobí“ je tvrdenie.

Záhada Považského bula je druhá kniha Lukáša Luka tematicky nadväzujúca na debut s názvom Príbehy Považského Sokolca (2010). Obidve knihy boli v danom roku nominované do desiatky Anasoft litera. Kto je však Lukáš Luk nevieme.