PD

Petr Dvořáček

V roce 1945 byla společnost v pohraničí ve stálém pohybu. Daná teritoria obsazovaly vojenské formace, Němci byli posíláni do táborů nebo vyháněni za hranice, bývalí obyvatelé těchto území se vraceli zpět a města a vesnice zabydlovali noví osídlenci, kteří po čase udělali čelem vzad, anebo zůstali natrvalo. Oba pohyby neprobíhaly jeden po druhém, ale zároveň.

Zásluhou svého nezničitelného zdraví mohl být přidělen ke každé práci, neschopenku dostával od doktorů čím dál řidčeji, začalo se o něm říkat, že je simulant… to ve většině případů taky byl… Protože se pokoušel ulít z práce, jak to šlo nejčastěji, byli mu ustavičně v patách, v závodě ho téměř nenechávali bez dozoru, nadřízení ho pověřovali úkoly, při kterých už jejich kontrolám neunikl…