PT

Paulína Tholtová

Debutová zbierka Tomáša Straku prináša svojský postoj intelektuála, ktorý sa v dnešnej spoločnosti necíti byť vo svojej koži a ani sa s ňou v konečnom dôsledku stotožniť nechce. Hľadá cestu „von“, preč z masového mainstreamu a pravidiel, ktoré boli od počiatku nastavené nesprávne. Proti tým, ktorí vytŕčajú o hlavu z davu. A na toto hľadanie pozýva aj čitateľa.