MN

Matěj Novotný

Přes drobné nedostatky se recenzovaná kniha bezesporu řadí mezi publikace solidní a přínosné. Její přínos přitom neneí jen čistě odborný. Dionýsiovy výklady představují stále aktuální zdroj inspirace a poučení ohledně toho, jak psát a nepsat. S výukou psaní a stylistiky to u nás dodnes vypadá poměrně špatně, a to nejen na středních školách, ale i na univerzitách.