HH

Hana Herrmannová

Formou fiktivních deníkových záznamů a poznámek se hlavní postava románu Už dva tisíce let, mladý židovský intelektuál, vyjadřuje k různým podobám antisemitismu a židovství. Součástí českého vydání je i Sebastianův pozdější text Jak jsem se stal chuligánem, shrnující útoky na jeho osobu.

Ciprian Vălcan (*1973 v Aradu) je filozof, filolog a kulturní historik, rumunský frankofonní humanitní badatel, spolupracuje s École Pratique des Hautes Études v Paříži. Jeho hlavním badatelským zájmem je vztah mezi literaturou a filozofií. V rozhovoru mluví o vztahu balkánské literatury k západní, o roli literatury obecně a o právě do češtiny přeložené knize Metafyzika cyklistů, jejímž je spoluautorem.