LG

Lidia Gălăbova

Texty básnířky a výtvarnice Bronislavy Volkové se nám představují v počinu, který je významný hned ve dvou ohledech. Jednak mapuje 30 let autorčiny tvorby, jednak si čtenář může její básně vychutnat hned dvakrát – v českém a německém jazyce.

Autorka se snaží pochopit především sebe samu, ale i dobu, ve které žije a píše. Pohrává si se slovesy a opakováními, literárními reminiscencemi či odkazy. V duchu těchto vnitřních stimulů není vůbec náhodné abecední řazení básní. Nejen proto, že onou použitou abecedou je cyrilice, o níž se už jistou dobu soudí, že pozvolna umírá.