JC

Jitka Chmelařová

Zhrzená Geoffreyho milenka a jeho matka: ženy, které dělí téměř šedesátiletý věkový rozdíl, se stanou milenkami a začnou osnovat ďábelskou hostinu, jejímž hlavním chodem má být právě Geoffrey. A autor tuto situaci popisuje s využitím nejvznešenějších jazykových prostředků. Francouzský spisovatel Régis Jauffret ve své tvorbě překračuje všechny hranice a nezná tabu. Jak s tím vším ale naloží čtenář…?