AJ

Adéla Janíčková

KAVKA Art Books ve funkcionalistickém domě na pražském Starém Městě vytváří jedinečný knižní svět, kde se výtvarné umění – v knihách i mezi nimi – prolíná s dalšími tvůrčími iniciativami. Nápad Karolíny Truhlářové založit knihkupectví byl jen začátek, který dal vzniknout prostředí pro oživování kultury a kultivování života každého návštěvníka.

Literární titán Džuničiró Tanizaki pozoruje, jak je japonská kultura zahalena do tajemného šera, a objevuje zdroj, jenž utvářel tradiční estetické principy japonské tvorby i každodenního života. Věci zdánlivě nenápadné se v eseji Chvála stínů náhle stávají silným vjemem.

Pokud hledáte text o umění, Landscapes Johna Bergera vám představí literaturu. Pokud hledáte literaturu, v knize Landscapes objevíte svět umění. John Berger, který v roce 1972 publikoval zásadní Ways of Seeing (v češtině Způsoby vidění), o sobě prohlašuje, že je pouhý vypravěč.

Alistair Hicks, donedávna kurátor Deutsche Bank, se pohybuje mezi zákulisím a periferními zákoutími světa umění, díky čemuž vytváří pestrý přehled mezinárodní tvorby. Jeho globální pohled je postavený na základech komerčních veletrhů a světových výstav. Zároveň odkrývá svou zkušenost přímého kontaktu s tvůrci a jejich kulturním kontextem. Z české scény zahrnul Dominika Langa. Hicksův průvodce světem umění slibuje nové směry 21. století, jaké aktuální myšlenky tedy nabízí?

Detailní prezentace kreseb a plastických výtvorů přední představitelky českého art brut je doplněna řadou teoretických textů. Z mnoha úhlů pohledu na tvorbu Anny Zemánkové je patrné, že dílo není lehce uchopitelné a jeho odborné zpracování je v počátcích. Volnost nabízených interpretací činí z publikace relativně průkopnickou práci.

Bilanční ohlédnutí za třemi dekádami tvorby Davida Černého, nekonformního umělce, který letos slaví životní jubileum. Jan H. Vitvar výtvarníkův život i dílo dokresluje připomínkou toho, jak se vyvíjelo kulturní prostředí od osmdesátých let po současnost.