BM

Bohumil Melichar

Život Rudolfa Slánského zaujme macbethovskou tragikou smrti tyrana v atmosféře paranoie, kterou sám spoluvytvářel. Jeho biografie ale nabízí mnohem více. Srozumitelně čtenáře seznamuje nejenom se životem generálního tajemníka, ale i se základními mechanismy fungování KSČ od jejího založení až po vrcholnou fázi stalinismu padesátých let.

Jaký byl vztah dělníků ke spiritismu? A vylučoval se u nich odpor k církvi s posíláním vlastních potomků na hodiny katechismu? Průkopnická kniha o tom, že dělnictvo rozhodně nebylo výhradně ateistické, naopak v něm bujel silný zájem zvláště o alternativní religiozitu.

Venkovští boháči, zahraniční bankéři, krvelační američtí generálové či zvrhlí kněží. To byly hlavní skupiny, vůči nimž se vymezoval komunistický režim 50. let. Co tyto skupiny spojovalo? A nakolik této propagandě věřili obyčejní lidé?

Mapy, na nichž jsou zakresleny jevy rozebírané v historických studiích i velkých přehledech dějin střední Evropy, nabízejí jiný úhel pohledu než text a pomáhají v porozumění krátkodobým i dlouhodobým jevům. Užitečná příručka pro učitele, badatele i amatérské zájemce o moderní dějiny.

Příslib blahobytu i strach z rozvratu a nákazy. To vše si naši předci spojovali s továrnami, jejichž dějiny líčí Katedrály industriálního věku. Kniha nabízí pohled na každodennost dělníků, kteří mnohdy chodili do práce nepravidelně, z továren utíkali nebo ignorovali pracovní postupy.

Představitelé evropských politických režimů první poloviny dvacátého století postavených na vizi silného kolektivního aktéra se neodvratně dostali k otázce, jak by měla vypadat nejmenší jednotka třídy, rasy či národa, totiž jednotlivec.

Zájemcům o životní osudy interbrigadistů kniha poskytne množství pečlivě sesbíraných informací podložených solidním archivním výzkumem. Časté přímé citace historických pramenů sice mohou vtáhnout do dobové reality, ale v tomto případě citelně zatlačují do pozadí autorskou interpretaci, a výklad do značné míry zůstává na čtenáři.