AK

Anna Kudrnová

„Literární překlad je tvůrčí práce, která může člověka cele naplňovat, u velkých autorů může být jejich dílo dokonce obrazem celé epochy, jejich překlad je pak součástí vlastního poznání,“ říká v rozhovoru překladatel nejvýznamnějších německojazyčných autorů, jako jsou Thomas Bernhard, Robert Musil, Robert Walser či W. G. Sebald.

Díky Zuzaně Li si v češtině můžeme přečíst řadu knih soudobých čínských autorů. Jak je u nás vnímána čínská literatura, nakolik lze přiblížit jazykově i kulturně vzdálený text českým čtenářům a jak daleko si překladatel může dovolit zajít? Dozvíte se v dalším rozhovoru z volného cyklu věnovaného literárním překladatelům.

Román Exit West, který se loni dostal do užšího výběru Man Booker Prize, rozvíjí nanejvýš aktuální téma: migrační krizi. V alternativní současnosti či blízké budoucnosti se chaoticky přesouvají miliony lidí, zpravidla z chudších zemí do těch bohatších. Děje se tak pomocí nepředvídatelně umístěných dveří spojujících náhodná místa na celém světě. Magický prvek ovšem není východiskem pro orientálně rozkošatělou spleť příběhů, nýbrž pro autorův dosud formálně nejuměřenější román.