PP

Petr Poslední

Jiný svět, jedna z nejvýznamnějších knih polské literatury 20. století, se dočkal svého druhého českého vydání. Autobiografický dokumentární román, v němž Gustaw Herling-Grudziński představil historicky poprvé západním čtenářům osobní vhled do reality sovětských gulagů, nadále vyvolává palčivé otázky. Navíc ani autor si není jistý, co a jak sdělit, a sám v knize zápasí se svou životní i uměleckou identitou.

Románem polského spisovatele Marka Bieńczyka čtenáře provede mladý nepříliš nadaný básník Jurek Turek od vokurek. Díky jeho jazykově hravému vyprávění se na okamžik sice můžeme schovat před válkou v idylicky vykresleném blázinci, ale – jak známo – nic nemůže trvat věčně.