MB

Martin Burda

Severomakedonská básnířka a spisovatelka Lidija Dimkovska bere čtenáře svého druhého románu Náhradní život na exkurzi po moderních dějinách jihovýchodní Evropy a po balkánské mentalitě. A je to exkurze velmi netradiční. Průvodkyní na více než 550 stránkách mu bude Zlata, jedno ze siamských dvojčat, srostlých k sobě navzájem hlavami.

Krátká kritická poznámka v pozůstalosti Václava Havla o nejnovějším románu ješitného bosenského spisovatele dr. Ferageta rozpoutává vášnivou e-mailovou debatu mezi ublíženým literátem a Havlovou druhou ženou Dagmar. Tolik fabule, spojující čirou fikci se skutečnými prvky. Dekódovat poselství novely Zlata Topčiće však znesnadňuje nejen komplikovaná a rafinovaná struktura textu, ale i velké množství chyb v českém překladu.