JM

Jan Musil

Známý britský frankofil Julian Barnes napsal román podle pravidel literatury faktu, v němž se setkává samet dekadence s chladnými chirurgickými nástroji. Nedotýká se v něm pouze otázek umění, vědy a morálky – svou vášní pro „jiné“ se kriticky staví ke všem formám nacionalismu a dostává se tak na půdu politiky.

Deník z Konga Josepha Conrada přináší zajímavé svědectví o autorově cestě, která se stala materiálem pro světoznámou, kanonizovanou novelu Srdce temnoty. Je dokladem Conradovy civilní zkušenosti a aktivní spolupráce s koloniální mocností a jako nezamýšlené doplnění novely ukazuje proměnu spisovatelova názorového horizontu.