PK

Pavla Korpaczewski

Cândida Ventura, femme fatale Portugalské komunistické strany, vzdělaná, atraktivní a angažovaná žena nadšená pro komunistické ideály, žila od roku 1965 deset let v Československu. Kvůli těm ideálům byla ochotna riskovat vlastní zdraví. Ale události srpna 1968 ji ideálů zbavily. Do Prahy se vracela až do konce života v roce 2015. Pro české čtenáře je její kniha zajímavá osobitým pohledem na období tzv. normalizace – pohledem pozorovatele, který byl v centru dění, a přece si zachoval odstup.

Když se v psychoterapeutově ordinaci objeví nenápadná a mimořádně ošklivá dívka, nikoho nenapadne, jak mimořádný příběh s sebou přináší. Teprve při terapii si uvědomí, že ve svém minulém životě v harému krále Šalomouna to byla ona, koho pověřili sepsáním nejúspěšnějšího bestselleru všech dob – Bible. Scliarův román nepřináší jen osobitou verzi biblických příběhů, ale i poselství o naději a nezničitelné moci lásky.

Zajistěte svým dětem lepší minulost, láká Félix Ventura své zákazníky. Ti se sami dokázali zajistit na budoucnost a teď už jim chybí jen ta správná minulost, původ, životní příběh. Jenže pak se ve Félixově velkém luandském domě objeví klient, kterému jen příběh nestačí. Tenhle člověk chce svou minulost odčinit a pomstít. Plete si minulost s přítomností. Jenže minulost, budoucnost a přítomnost splývají jen ve snech. Leda byste náhodou byli ještěrka.