PR

Pavla Rousková

Zavedením pojmu design fiction se populární autor science fiction odpoutává od utopických představ daleké budoucnosti a přivádí čtenáře do období právě započaté technosociální proměny. Kniha je věnovaná těm, kteří chtějí do tvorby zítřka konstruktivně zasahovat, a motivuje ty, kterým schází odhodlání se do procesu jejího navrhování pustit.