TN

Tomáš Nejeschleba

Alchymie a její dějiny bývaly téměř až do konce 20. století otloukánkem moderní historické vědy, užitečné snad jen ve vztahu k dějinám chemie. Polský historik Rafał Prinke shrnuje výsledky tzv. nové historiografie alchymie, která rehabilituje alchymii jako předmět bádání v plném rozsahu a ukazuje její rozmanitost i proměny v dějinách.

Terezie z Avily patří mezi nejvýznamnější a nejzajímavější reformátorky a autorky duchovních děl vůbec. A když její životopis napíše původem židovská filozofka zavražděná v Osvětimi, je pak taková kniha nejen zdrojem poznání života barokní světice, ale i myšlení slavné světice století dvacátého.