HF

Hana Fořtová

Podrobný popis událostí z jara 1848 v Paříži a analýza dobových pramenů – pamfletů, plakátů, peticí a dalších tiskovin – vede Saumela Hayata k porozumění tomu, co mohla idea republiky znamenat pro revolucionáře roku 1848. Autor ukazuje, jak pestré a proměnlivé byly názory na to, co je republika, jakou roli v ní má sehrát lid, co je podstatou občanství. Těmito otázkami se zabývá v době, kdy pojem republika ztratil skutečný význam.