OP

Ondřej Pavlík

Pašijová adaptace básnické ikony environmentálního hnutí Robinsona Jefferse vychází v česko-anglickém vydání. V příběhu poutnice Klárky ožívá pobřežní krajina, která zde vystupuje jako svébytný hrdina. Klárka je s touto krajinou pevně spjata, ale namísto brojení proti civilizačním výdobytkům vyzývá k respektujícímu spolubytí.

Američan Robinson Jeffers je obecně vnímán jako básník inhumanismu, za kterého sám sebe prohlašoval. Ukazuje se však, že člověk má v jeho poezii nezastupitelné místo. Jeffers člověka nezavrhuje, nýbrž hledá pozitivní ideál lidství, který v jeho pohledu znamená ekologicky uvědomělý způsob bytí.