MB

Martina Bečvářová

Za takového pozorování přírody a lidí, cesta rychle míjela a brzo jsme zastavili v Kutlovicích. Zde proměňovali jsme koně. Vedle samé pošty rozbil stánek svůj kebabčija. Dovedně s plechovými kleštěmi (maša) obracel na skáře (roštu) nějaké kousky masa, jejichž libá vůně se šířila až k nosu mému.