Jana Červenková

Můj pohled spočine na velkém hnědém kufru, který stojí úplně vpředu. Leknutím se nemůžu pohnout. Ten kufr pochází z Nizozemska a velkými písmeny je na něm napsáno jméno „Glaser“, které je v Nizozemsku dost vzácné.

Zase jsem byl jednou s ostatními dětmi odnášet hrnce a vrátili jsme se zpátky do tábora. Nešel jsem hned za maminkou, ale ještě jsem se chvíli potloukal s dětmi. Šli jsme pomalu podél ostnatého drátu k barákům.