ZV

Zdeněk Volf

Žena může volit, rozvést se, vzletět do kosmu či se stát soudkyní, ale udělit rozhřešení nebo sloužit mši svatou dle katolické církve nemůže? Přesto se tak počátkem sedmdesátých let uprostřed normalizačního Československa stalo. Biskup Davídek. Ludmila Javorová. Církev… Inscenace pojatá jako bytové divadlo představuje drama tří „subjektů“, svým způsobem trojice jediné.

V literárněvědné studii V. Bakešové, Ticho a naděje, jsme skrze lidské osudy a umělecká díla Marie Noëlové, Suzanne Renaudové a Sylvie Germainové znovu uvrženi do tužeb a běsů celého dvacátého století.