PD

Peter Darovec

Jedenásť rokov po publikovaní úspešnej novely Temporálne poznámky, ktorá komickým spôsobom tematizovala normalizačný svet školstva, sa Stanislav Rakús ohlasuje novou prózou. Jedenásť rokov je dlhá doba, avšak pri čítaní Nenapísaného románu sa nám môže často zdať, akoby sme mali v rukách voľné pokračovanie Temporálnych poznámok.

Ak nesie prozaická kniha názov Antikvariát, je to dosť výrazná indícia na to, aby sme predpokladali, že sa v tej knihe bude rozprávať o ďalších knihách. A ak je autorom tej knihy Tomáš Horváth, predpoklad sa mení takmer na istotu.