SD

Stanislav Doležal

...kniha pokrývá archeologické nálezy celé Evropy období pozdní antiky a raného středověku. A znovu lze zopakovat, že stejně jako je autorovo líčení historie sledovaného období povrchní, nepřesné a s mnoha chybami, je jeho líčení archeologických objevů naopak detailní, přesné a fundované.

Navzdory všem uvedeným i nezmíněným chybám a vadám je publikace nesmírně cenné dílo, jehož vydání bylo už dávno naléhavě zapotřebí. Knih o raném středověku nebo pozdní antice je dosud velmi málo a publikace, která by tato dvě období shrnovala, neexistovala v české podobě žádná.