MH

Matyáš Havrda

Baronius na jednom místě svých Annales ecclesiastici podává výčet „pohanských proroků“ Kristova příchodu, mezi nimiž zmiňuje též Herma Trismegista. Opírá se o zprávu křesťanského autora 4. století Lactantia, ozdobenou citacemi z knih, ve kterých prastarý mudrc Hermés, původce egyptských zákonů a písma, podle Lactantia „jakýmsi záhadným způsobem vyzkoumal téměř univerzální pravdu“.

Boční a „podzemní“ proudy křesťanské tradice odedávna jitřily obrazotvornost těch, kdo se v této tradici cítili nějak nesví: romantických samorostů, mystiků i rebelů, kteří se chtěli navrátit k počátkům kolektivní paměti a prozkoumat možnosti, jež zůstaly nenaplněné. Platí to i o směrech raněkřesťanského myšlení, jež bývají konvenčně nazývány jako „gnostické“.

Ve třech studiích s podtitulem „Řecký mýtus a filosofie u Klementa Alexandrijského“ si Miroslav Šedina bere na mušku některé tradiční obrazy, s nimiž Klement Alexandrijský ve svém díle pracuje, a s nimi spojená témata jeho myšlení, a pokouší se rozborem oněch obrazů předvést, jak jejich mytická struktura ovlivňuje zpracování příslušných témat.