JH

Josef Hrdlička

Březinovská monografie Josefa Vojvodíka (1964) Od estetismu k eschatonu, vydaná na přelomu roku v Academii, je pozoruhodná v řadě ohledů, na české poměry především metodologickou stránkou, rozsáhlou vědomostní základnou a precizností a systematičností interpretace.