DH

Dana Hronková

Ve Vaťovi Rakovském, který ve dvaaosmdesáti letech zemřel 14. května letošního roku, ztratilo Bulharsko osobnost, která víc jak půlstoletí pomáhala desítkami svých knih poezie modelovat a kultivovat literární vkus a krásu moderní bulharské básnické řeči. Česká literatura ztratila v Rakovském překladatele výjimečně aktivního a překladatelské práci hluboce oddaného.