JH

Jiří Hrubý

Běloši toho indiánům hodně vzali a na oplátku je nechali, aby prázdné místo zaplnili různými danajskými dary. O jednom takovém daru pojednává Legenda o Cukrové holce, jejíž český překlad teď na iLiteratuře poprvé uveřejňujeme. Jde o jednu ze třinácti povídek o životě kanadských původních obyvatel ze sbírky Born With a Tooth z pera kanadského autora Josepha Boydena.

Už pět dní nejedli a velmi málo spali a v tomto stavu přišli na kraji městečka ke kdysi honosnému domu; stál na kopci u silnice. Chlapec ho držel za ruku. Na asfaltu a k jihu obrácených polích a v lesích už sníh roztál. Jen tak tam stáli. Igelitové pytlíky přes nohy už měli dávno prodřené a nohy promočené a ledové.