RC

Radek Chlup

Překlad Vernantovy knihy je bezesporu záslužným počinem a nelze než doufat, že nakladatelství OIKOYMENH vydá v budoucnu i jeho další práce. Drobnou výtku lze mít ovšem k názvu knihy: český vydavatel z nepochopitelného důvodu zavrhl původní titul Mýtus a myšlení Řeků a soubor nazval podle jeho první stati Hestia a Hermés. Mám obavu, že tím řadu potenciálních čtenářů odradí...