LJ

Luděk Janda

Dílo Gorde nazazu lurpean (Nech mě pod zemí, 2001)zaznamenalo největší úspěch baskicky psané literatury po roce 1989, kdy byl španělskou literární cenou odměněn románu Obabakoak baskického spisovatele Bernarda Atxagy.

Na tvorbě francouzského spisovatele Benoîta Duteurtra je podivuhodné především, s jakou všestranností a úsilím se snaží dostát svému postavení intelektuála a provokovat společnost nepříjemnými otázkami...