JK

Jan Kašpar

Vyčerpání, přesycení i tlak informací poznal člověk již dřív. Marshallu McLuhanovi patří uznání za jeho nejdůležitější postřeh z roku 1962: Dnes jsme tak daleko ve věku elektřiny, jako byli lidé za vlády Alžběty I. ve věku tisku a mechaniky. A pociťujeme stejný zmatek a nerozhodnost jako oni, když současně zažívali dvě protikladné podoby společnosti a zkušenosti.

S Nanaem přijel do Prahy Jiří Wein (1943), český exulant a výtvarník, poutník v podvědomí indiánských šamanů Nového Mexika a velvyslanec velkého ekologa Satishe Kumara a jeho časopisu Resurgence, tehdy již několik let usazený v japonských horách...