OL

Ondřej Lipár

Stejně jako každé září během posledních patnácti let se i letos v Kutné Hoře konal festival, který je atmosférou spíše komornější a obsahem spíše konzervativnější - Ortenova Kutná Hora. Od pátku 14. do neděle 16. se Kutnou Horou potulovali nejen běžní turisté, ale i rozevláté mladé básnířky a rozervaní mladí básníci. To proto, že festival je také příležitostí pro vyhlášení výsledků literární soutěže pro autory poezie do 22 let.