VL

Viola Lyčková

V poslední době se ve švédských sdělovacích prostředcích čas od času poskytuje prostor debatě ventilující pocity zklamání z poklesu zájmu veřejnosti o problematiku rovnoprávnosti mezi mužem a ženou, která bývala tak palčivá v sedmdesátých a osmdesátých letech minulého století...