MM

Martin Machovec

Steinerovy studie sice patří do oboru literární vědy, ale jejich „pointy“ je řadí spíše do oblasti moderní historie, politologie i etiky. Steiner velmi kriticky sleduje vývoj v politickém uvažování Václava Havla, zejména jeho proměny po roce 1989. Součástí svazku je i předmluva Richarda Změlíka, v níž lze krom zasvěceného výkladu nalézt rozpory platné i pro Steinerovy studie samotné.

Vlastním jménem Zbyněk Fišer, syn legionáře a vysokého důstojníka prvorepublikánské československé armády Jana Fišera. Studium na reálném gymnáziu v Praze neukončil, v letech 1947-57 neměl stálé zaměstnání, žil na pomezí ilegality, v roce 1950 např. několikrát ilegálně přešel hranice do Rakouska a navštívil Vídeň, několikrát byl zatčen a krátkodobě zadržen, několikrát byl též hospitalizován v psychiatrických léčebnách, o čemž po letech podrobně napsal ve svých memoárech Prvních deset let.