PM

Peter Mráz

Miramar, s. r. o. prináša napínavý príbeh trojice priateľov, ktorí spolu prežili prvé roky ponovembrového eldoráda, keď mnohí dokázali zabudnúť na princípy slušnosti a zariskovali: požičali si, investovali, privatizovali, dostali sa k majetku. Tí druhí – menej odvážni, bojazlivejší či jednoducho slušnejší ostali s holou... existenciou, samozrejme.

Každoročne sa opakujúca snaha (spolu)pracovníkov Spolku slovenských spisovateľov a Filozofickej fakulty Univerzity Konštantína Filozofa v Nitre interpretačne uchopiť život a tvorbu niektorej z autorských osobností slovenskej literatúry a kultúry nám už takmer dve desaťročia dáva možnosť nahliadnuť do spektra osobností, ktoré svojou aktivitou vytvárajú bázu literárneho života na Slovensku.