AM

Alena Mrázková

Slovo „ombra“ má v italštině dva významy. Jednak je označením pro hnědavou barvu typickou pro půdu v Umbrii a používanou hojně italskými renesančními malíři, jednak znamená stín. Urs Faes ve svém románu přenáší tuto dvojznačnost na tvůrčí, uměleckou činnost. Napsal příběh o hledání autorova stínu v jeho díle. Kniha napínavě líčí tři příběhy, které v sobě skrývají takřka detektivní zápletku.

kdo byl otec? Když zemřel, nezůstalo po něm nic osobního. Žádné dopisy, žádné rukopisné poznámky, nic. V jeho pracovním stole byly klíče od auta se stříbrným tereziánským tolarem, v zásuvkách ležely pečlivě srovnané bankovní výpisy a potvrzení o pojištění. Žádné nesplacené účty. Všechno průhledné, srozumitelné, korektní. Čísla, malá, velká. Abstraktní vesmír.