JN

Jana Novotná

Shovívavost bohů, Fabio, neopouští ani ty, kdo stejně jako já o jejich existenci pochybují. Za soumraku pátého dne, když už jsme byli vzdáleni méně než jeden den od cíle naší cesty, potkáme tribuna pocházejícího z Caesareje, který se jen s malou družinou šesti mužů ubírá do nějaké vesnice na severu.

A později si všiml, že tam zanechávají i umělé chrupy a ortopedické pomůcky, i když někteří z nich už skoro nemohli chodit a museli je podpírat. A nakonec spatřil, že všem ostříhali vlasy a oholili hlavu.