JO

Jiří Ogrocký

Během posledního desetiletí realizoval CURA tři projekty, které jsem řídil sám a jež se týkaly problematiky v popředí mých vlastních zájmů – kulturních aspektů globalizace, náboženských rozdílů mezi Evropou a Amerikou a dialektiky relativismu a fundamentalismu.

Jinak řečeno, člověk se individualizuje, pokud v sobě odhaluje dítě, traumatické zkušenosti z minulosti nebo destruktivní či sebedestruktivní sklony a „šílené“ touhy. Odtud pramení nadšení pro ustavičné sebezkoumání a ochota se podrobovat rozmanitým „psychologickým“ testům, zjišťujícím typ osobnosti, odolnost vůči závislostem, sklon k onemocnění určitými chorobami, úroveň asertivity, uspokojení z vykonávané práce, zdraví svazku atd.

„Konečně jsme ve svém vlastním domě“ – toto heslo Solidarity z roku 1989 celkem výstižně vyjadřovalo stav polské duše a naděje, které se upínaly k zítřku. Znamenalo, že konečně můžeme utvářet své osudy ve shodě s vlastními národními zájmy.