JP

Janka Pácalová

Najlepšie expedície sú vraj tie, ktoré človeku v priestore iného a v nevyhnutnej konfrontácii s iným pomôžu pochopiť vlastnú kultúru aj samého seba. Známe a neznáme, blízke a vzdialené, možné a nemožné – permanentná oscilácia medzi atribútmi, ktoré si „my“ i „oni“ (z ktorejkoľvek strany sme „nami“ alebo „nimi“) napĺňame vlastnými významami.

Autorka novely Biele miesta, mladá slovenská prozaička a výtvarníčka Monika Kompaníková (1979), je dvojnásobná finalistka literárnej súťaže Poviedka a držiteľka Ceny Ivana Krasku za zbierku poviedok Miesto pre samotu (2003).