ŠP

Štěpán Pellar

Práce se uceleně zabývá polským antisemitismem včetně dnešního tzv. antisemitismu bez Židů a hlavními milníky polsko-židovských vztahů posledních dvou set let. Sleduje vývoj stereotypu Žida v průběhu 19. a 20. století...