MP

Martin Poch

Když se řekne román, představíme si zeširoka –. A když se řekne Román v souvislostech času s podtitulem Úvahy o srovnávací literární vědě, naběhne nám buď hejno husích kůží, nebo soubor statí z poslední doby.