KR

Kristina Rádiková

18. júla tohto roku priniesli talianske médiá správu o smrti ligúrskej spiso-vateľky Giny Lagorio. Do povedomia čitateľskej verejnosti sa okrem angažovanosti v talianskom feministickom hnutí v sedemdesiatych rokoch minulého storočia zapísala žánrovo rozmanitým dielom