VR

Vladislav Reisinger

V čem by se však měli angažovat naprosto všichni básníci, je jazyk. Ten je jejich základním předmětem. Pokud se ta která báseň odbývá prostě sdělovacím jazykem, může mít téma nevímjak aktuální, a stejně zůstane za branami poezie a její téma bude jen reklamní lež. A naopak: básnický jazyk – ať už je téma básně jakékoli – má ve svých nejsvětlejších chvílích schopnost subverze a současně konstituování čehosi nového.

Nová sbírka básníka Ivana Wernische obsahuje jak texty z posledních let, tak údajné autorovy juvenilie z roku 1958. V knize tak dochází ke konfrontaci dvou básnických poloh: mladistvé a opojené s ostřílenou a ironizující.

Nejnovější sbírka básníka Karla Šiktance obsahuje verše z let 2007–2010. Básník v ní potvrzuje své kvality, aniž by sklouzával k opakování sebe sama. Šiktancovy básně působí překvapivě mladistvým dojmem, ačkoliv jedním ze stěžejních motivů sbírky je stáří.