VR

Veronika Revická

Za sbírku Divoký kosatec Glücková obdržela v roce 1993 Pulitzerovu cenu. Není divu: dovádí zde k naprosté dokonalosti svůj tón i básnickou techniku, kterou si postupně osvojovala a rozvíjela v předchozích knížkách. V této své šesté knize básní Glücková promlouvá tónem, jenž se vyznačuje notnou dávkou minimalismu, přímočarosti, ba až strohosti vyjádření; záměrně se vyhýbá složitým syntaktickým kličkám a komplikovaným, nabubřelým výrazům.

Úplný překlad sbírky veršů americké básnířky, která za ni obdržela v roce 1993 Pulitzerovu cenu. Dějištěm sbírky je autorčina vlastní zahrada, v jejíž intimitě i živě evokované realističnosti se setkávají, na způsob polyfonní hudby prolínají a doplňují tři hlasy: hlas lidské postavy, hlas rostlin a hlas Boha.